مرکز پزشکی هسته ای نیکان

اسکن کلیه با DTPA


از این اسکن برای بررسی عملکرد و فعالیت ترشحی کلیه ها استفاده میشود.وجود سنگ یا احتمال تنگی در مجاری ادراری از علل دیگری هستند که ممکن است برای تشخیص آنها اسکن کلیه درخواست شود. برای انجام آن ناشتا بودن و خوردن ملین لازم نیست. بیمار ابتدا زیر دستگاه خوابیده و سپس پرتوداروی ویژه کلیه از راه یک رگ مناسب تزریق میشود و بلافاصله تصویربرداری شروع میشود و حدود یکساعت بطول می انجامد. در طول این زمان ترشح ادرار از کلیه و مجاری ادراری بررسی و ثبت شده و سپس نتایج به شکل تصویر و منحنی برای پزشک معالج گزارش خواهد شد.اسکن کلیه با DTPA

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88773990 تماس حاصل فرمایید.

Copyright © 2024 - www.nikannmc.com All Rights Reserved