مرکز پزشکی هسته ای نیکان

اسکن کلیه با DMSA


از این اسکن برای بررسی چگونگی کارکرد قسمت قشری کلیه ها که کرتکس نامیده میشود استفاده می کنند. بعلاوه در افرادیکه دچار عفونت های کلیه میشوند برای تجسس زخم به دنبال عفونت (اسکارکلیه) نیز به کار میرود. علاوه براین هرگاه پزشک بخواهد میزان بافت باقیمانده و فعال کلیوی را اندازه گیری کند نیز مورد استفاده دارد. برای انجام آن هیچگونه آمادگی قبلی احتیاج نیست. پرتوداروی مخصوص کلیوی از راه رگ مناسب تزریق شده و 2بعد از سپری شدن -4 ساعت بعد اسکن انجام و از کلیه ها در نماهای متفاوت تصویر گیری بعمل آمده و مقدار جذب هرکلیه بطور جداگانه اندازه گیری میشود. این اسکن در کودکان بسیار مورد استفاده است.اسکن کلیه با DMSA

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88773990 تماس حاصل فرمایید.

Copyright © 2024 - www.nikannmc.com All Rights Reserved