مرکز پزشکی هسته ای نیکان

اسکن قلب


ماهیچه قلب (میوکارد) همانند یک پمپ وظیفه خونرسانی به تمامی اعضای بدن را عهده داراست. این ماهیچه خود نیز برای انجام فعالیت احتیاج به اکسیژن و قند دارد که توسط جریان خون سرخرگهای کورونری تامین می شود. اگر سرخرگهای کورونری قلب  دچار تنگی شوند بدنبال آن جریان خون رسانی به عضله قلب کاهش یافته و چون اکسیژن به مقدار کافی در دسترس عضله قلب قرار نمی گیرد درد سینه میشود ( آنژین صدری).  در صورت عدم تشخیص و درمان پیشرفت این کمخونی کورونری منجر به سکته قلبی میشود که اگر شدید و وسیع باشد مرگ بیمار را در پی خواهد داشت.

اسكن قلب با استفاده از تالیوم یا داروی مشابه آن جهت بررسي وضعيت خونگیری ماهيچه قلب (ميوكارد)  انجام ميشود. به اين منظور در روز مراجعه  ابتدا در حضور متخصص قلب این مرکز نوار قلب و فشارخون بیمار ثبت  و سپس مورد انجام تست ورزش یا تزریق دارو قرار گرفته  و بعدازآن پرتوداروي قلب از  رگ جلوي آرنج  تزريق ميشود . بعد از مدتی انتظارجهت تجمع پرتودارو در ماهيچه قلب  بیمار زیر دوربین گاما قرار گرفته و وضعيت خونگيري قلب در نماهای مختلف به تصوير در مي آيد. مقدارپرتوداروی تزریقی در حد مجازو بدون خطراست.در نوبت دوم مراجعه بعد از تزریق تصویر برداری مجدد  انجام شده و نتايج دو مرحله با يكديگر مقايسه و گزارش ميشود.اسکن قلب

بسیار مهم: برای انجام این اسکن آمادگی و قطع بعضی داروها لازم است. برای دریافت برگ آمادگی اینجا را کلیک نموده و آن را چاپ فرمایید. 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88773990 تماس حاصل فرمایید.

Copyright © 2024 - www.nikannmc.com All Rights Reserved