مرکز پزشکی هسته ای نیکان

اسکن مثانه ( سیستوگرافی ایزوتوپیک)


ادرار توسط کلیه ها تولید شده و سپس از راه میزنای وارد مثانه شده و در آن تجمع می یابد تا زمان تخلیه فرا رسد. در یک فرد طبیعی مکانیسم بدن طوری است که دیگر ادرار نمی تواند و نباید مسیر معکوس طی کرده وبه داخل میزنای یا مثانه برگشت کند. گاهی بعلت اختلال محل اتصال حالب به مثانه برگشت ادرار ایجاد میشود که به آن ریفلاکس ادراری می گویند. ریفلاکس ادراری مستعد کننده ایجاد عفونت های متعدد کلیه است و در صورتی که تشخیص و درمان نشود ممکن است صدمه قابل توجهی به کارکلیه ها وارد کرده و فعالیت آنها را متوقف کند.

برای تجسس برگشت ادرار از مثانه به حالب (میزنای) از روش رادیولژی (VCUG) یا روش پزشکی هسته ای  (Radionuclide VCUG) استفاده میشود که به نام اختصاری DRNC نیز گفته میشود. برای انجام آن هیچگونه آمادگی لازم نیست و فقط همکاری کامل کودک و والدین را نیاز دارد. تحت شرایط استریل و توسط یک فرد باتجربه ابتدا یک سوند با اندازه مناسب وارد مثانه شده وسپس مقدار کمی پرتودارو به همراه سرم از راه سوند وارد مثانه می کنند تا کاملا پرشده و احساس ادرار کردن به بیمار دست دهد. سپس سوند خارج شده و از بیمار درخواست میشود که مثانه را بطور کامل تخلیه کند. درطول این مدت تمامی مراحل توسط دستگاه تصویربرداری میشود. طول مدت اسکن بستگی کامل به همکاری کودک و والدین دارد ولی بطور معمول حدود 15-20 دقیقه است. مهمترین مزیت این روش نسبت به روش رادیولوژی (VCUG) حساستر بودن آن و پرتوگیری بسیار کمتر کودک است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88773990 تماس حاصل فرمایید.

Copyright © 2024 - www.nikannmc.com All Rights Reserved