مرکز پزشکی هسته ای نیکان

پزشکی هسته ای


پزشکی هسته ای شاخه ای از پزشکی می باشد که به صورت یک آزمون ساده و غیرتهاجمی و با استفاده از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماری ها ازآن استفاده می شود. . مقدار تجویز شده این مواد بسیار کم بوده ، به طوریکه هیچگونه خطری برای بیمار ایجاد نمی کند. این مواد که به نام ماده نشاندار - پرتودارو - رادیونوکلاید - رادیودارو - نیز گفته میشوند تابش اشعه گاما یا تابش پوزیترون دارند و بعد از ورود به بدن در عضو مورد مطالعه تجمع یافته وتوسط دوربین گاما (Gama camera)یا دوربین پت  (PET camera) به شکل تصویردرامده و  به نام اسکن ایزوتوپ -  گاما اسکن - اسکن رادیونوکلاید -یا پت اسکن نامیده می شوند. و بسته به نوع آزمونی که قرار است انجام گیرد راه تجویز پرتودارو از راه خوراکی یا تزریقی یا استنشاقی انتخاب خواهد شد .

تصویربرداری در پزشکی هسته ای بر اساس فیزیولژی عضو استوار بوده و چگونگی عملکرد آن را می سنجد و بر خلاف روش رادیولوژی است که آناتومی اعضا را مورد مطالعه قرار می دهد ،به همین جهت بسیاری از بیماران برای تشخیص بیماری ممکن است به چندین روش تصویربرداری احتیاج داشته باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88773990 تماس حاصل فرمایید.

Copyright © 2024 - www.nikannmc.com All Rights Reserved